Wat is Rotaract?

Rotaract is het officiële jeugdprogramma van Rotary International voor enthousiaste jongeren tussen de 18 en de 35 die zich op een actieve manier willen inzetten voor (internationale) maatschappelijke doeleinden en persoonlijke ontwikkeling nastreven. De naam Rotaract is afgeleid van ROTARy in ACTion.

 

Rotaract werd officieel opgericht op 13 maart 1968. Vandaag de dag is Rotaract uitgegroeid tot een jongerenorganisatie van formaat. Wereldwijd is Rotaract actief in 151 landen en de verschillende Rotaract clubs hebben in totaal meer dan 180.000 leden. In Nederland zijn 43 clubs actief met meer dan 500 leden.

 

Enerzijds organiseert Rotaract activiteiten of fund-raising voor groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds wordt er veel geleerd en ervaring opgedaan door het organiseren van projecten, het volgen van trainingen en workshops en door bedrijfsbezoeken of gastsprekers.

Rotaract Rivierenland helpt de maatschappij graag en we weten dit op verschillende manieren te bereiken. We selecteren projecten die we willen ondersteunen en verzorgen de organistie en uitvoering. Dit kan variëren van een zwerfvuilactie tot het helpen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Rotaract Rivierenland biedt leden een wereldwijd netwerk van Rotarians en Rotaracters. Daarnaast kan worden deelgenomen aan (management) seminars, conferenties over ethiek, beroepsmatige bemiddeling en carrière planning.

Rotaract Rivierenland steunt jaarlijks een Internationaal Service project. Zo'n activiteit kan vele vormen aannemen, zoals een kledinginzameling voor derdewereldlanden of de aanschaf van een Shelterbox die voorziet in noodonderdak voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Daarnaast kun je als Rotaracter zelf ook deel nemen aan internationale Rotaract evenementen.

Naast de reguliere bijeenkomsten organiseren we regelmatig een etentje, borrel of feest. Informeel en vooral gezellig